עורך דין לדיני משפחה על הקריטריונים לקביעת מזונות
נכתב על ידי: עו"ד איתן קוהלי
תאריך: 04/04/13

ישנן שתי הבחנות בסיסיות עליהן מסתמך בית הדין בקביעת המזונות לילדים. ההבחנה הראשונה מתייחסת לצרכיו ההכרחיים אל מול הצרכים הנוספים ואילו ההבחנה השנייה מתייחסת לטווח גילאי הילד

הדין היהודי מקיים שתי הבחנות בסיסיות. הראשונה מבדילה בין הצרכים ההכרחיים של הילד אל מול צרכיו הנוספים. כאשר אנו דנים בצרכיו ההכרחיים נכנסים לקטגוריה זו הצרכים הקיומיים בהם אמור האב לשאת לבדו – מזון, בגדים, הנעלה, בריאות, חינוך (ללא קשר לחוגים שונים) ומדור שזהו חלקם היחסי של הילדים בשכר הדירה או המשכנתא, ארנונה, חשמל וכיו"ב. לעומת הצרכים הנוספים המוגדרים כצרכים משניים שחיובם מוגדר "מדין צדקה" כמו חוגים, תרבות, מתנות וכדו', ובהם נושאים ההורים יחד.

צרכים הכרחיים: הינם הצרכים הקיומיים בהם אמור האב לשאת לבד, כגון: מזון, ביגוד, הנעלה, בריאות, חינוך (לא כולל חוגים וכיוצ"ב) ומדור (החלק היחסי של הילדים בשכ"ד/משכנתא,ארנונה, חשמל וכדומה).
צרכים נוספים: אלו צרכים משניים שחיובם מוגדר "מדין צדקה" ובהם אמורים ההורים לשאת יחדיו כגון חוגים, תרבות, מתנות וכדומה.
לעומת זאת, קיימת הבחנה בין גילאים שונים. בגילאים 0-6 החבות מוטלת במלואה על האב ללא כל קשר ליכולתו הפיננסית. החל מגיל 6 ועד לגיל 15, האבא נושא בצרכים ההכרחיים לבדו, אך האם צריכה להשתתף בעלויות צרכים נוספים. החל מגיל 15 ועד לגיל 18 הקטין יכול כבר לצאת ולעבוד למחייתו, הצרכים ההכרחיים והנוספים נחשבים מדין צדקה ועל כן החיוב צריך להתחלק בין שני ההורים לפני הכנסתם הפנויה. החל מגיל 18 ועד גיל 21 שיעור תשלומי המזונות יורד לשליש וישולם עד לסיום השירות הצבאי.

גיל 0-6: "קטיני קטנים" ובתקופה זו החבות המוטלת על האב היא מלאה ללא קשר ליכולתו הכלכלית.
גיל 6-15: האב ממשיך לשאת בצרכים ההכרחיים לבדו, אך על האם להשתתף בעלות הצרכים הנוספים.
גיל 15-18 : הואיל ומגיל זה הקטין כבר יכול לעבוד למחייתו, הן הצרכים ההכרחיים והן הצרכים הנוספים נחשבים מ"דין צדקה" ולכן החיוב אמור להתחלק בין שני ההורים בהתאם להכנסתם הפנויה.
גיל 18-21: שיעור תשלומי המזונות יורד לשליש וישולם עד לתום השירות הצבאי.

איתן קוהלי - עו"ד לדיני משפחה, מייסד המשרד, בחר לייחד את עבודתו בתחום דיני המשפחה, מתוך תחושה עמוקה של שליחות ומחויבות
להעניק ללקוחותיו, המצויים בנקודת מפנה גורלית של חייהם את השירות המקצועי לו הם זקוקים, תוך שימת לב ודגש מיוחדים לכל מקרה ומקרה והתאמת פיתרון משפטי ההולם את נסיבותיו.
עו"ד איתן קוהלי בעל ניסיון ב - גביית מזונות לילדים,הסכם גירושין,הסכם גישור,הסכם שלום בית,הקטנת מזונות,טיפול בהוצאה לפועל ועוד..


 
אודות המחבר

איתן קוהלי משרד עורכי דין,
עו"ד לדיני משפחה, מגשר מוסמך ובורר

לפרטים נוספים -
http://kohali.co.il/

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article37316.aspx