עו"ד לגירושין - מינואר 2012 חוק "מסלול מזונות" - והזוכה לא צריך להיות מעורב
נכתב על ידי: עו"ד אירית רייכמן
תאריך: 18/07/12

מאת: עו"ד לגירושין אירית רייכמן

מסלול מזונות במידה ותתקבל הצעת החוק המהווה תיקון לחוק ההוצאה לפועל,התשכ"ז, 1967 הרי שמראשית שנת 2013 יופעל "מסלול המזונות" בכמה לשכות  הוצאה לפועל ברחבי הארץ. במסגרת המסלול ניתן יהיה לבצע פסק דין למזונות במקרים בהם הזוכה הוא אדם פרטי המבקש לקבל מזונות לזכות ילדו הקטין וגם בעבור המוסד לביטוח לאומי המהווה זוכה ב-56% מתיקי ההוצאה לפועל (וזאת לעומת 44%שהינם זוכים פרטיים).

עוד קובעת הצעת החוק כי לזוכה פרטי תהיה האפשרות לבחור בין מסלול המזונות לבין המסלול הרגיל בו יהיה עליו לגבות בעצמו את הסכום מהחייב.במקרים בהם הזוכה הוא המוסד לביטוח לאומי, התיקים ייפתחו במסלול המזונות המיוחד ללא בחירה. הזוכה הפרטי יוכל להחליט בכל עת האם להעביר את תיק המזונות ממסלול המזונות הייחודי למסלול הרגיל. זאת ועוד, התיק יועבר באופן אוטומטי ממסלול המזונות למסלול הרגיל במקרים בהם מוצא רשם ההוצאה לפועל כיפתיחת התיק במסלול מזונות על ידי הזוכה מהווה ניצול לרעה של הליכי ההוצאהלפועל.

במסגרת מסלול המזונות יהפוך תפקידו של הזוכה לסמלי בלבד ויתמצה בחובת דיווח תקופתי על קבלת

הסכומים אותם קיבל מהחייב ולמסור לנציגי ההוצאה לפועל כל פריט מידע אשר עשוי לסייע בידיהם לבצע את מלאכת הגבייה כנדרש.

כתוצאה מהתנהלות חדשה זו, תידרש מעורבות מינימאלית של הזוכה, דבר אשר בהחלט יקל על נשים רבות, אשר הליך הגירושין גם ככה איננו מקל עליהן ואלו לעיתים קרובות "מרימות ידיים" מיאוש וחוסר יכולת להתנהל מול כל הגורמים גםיחד, בעצמן.

עוד מוצע כי בתום חצי שנה מהיום בו יופעל לראשונה מסלול המזונות, הרי שהוא יחול גם רטרואקטיבית על תיקים שנפתחו בלשכות ההוצאה לפועל לפני היום בו הוחל לראשונה. במילים אחרות, זוכים פרטיים שתיקם נפתח לפני ינואר 2013(תאריך ההחלה המתוכנן) יוכלו גם כן לבחור האם להעביר את תיקם למסלולהמזונות המיוחד כחצי שנה אחרי הפעלת המסלול. תיקים קודמים שבהם הזוכה הואהמוסד לביטוח לאומי יועברו באופן אוטומטי למסלול המזונות המיוחד.

עו"ד לגישור אירית רייכמן מתמחה ב- הסכם גירושין, הליך גישור, הסכם גישור ועוד...


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article30874.aspx