דף הבית גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

 מאמרים אחרונים של הכותב
חברה: משרד עורכי דין
אתר אינטרנט:  www.gilad-law.co.il
טלפון: 03-6935310
צור קשר עם הכותב: צור קשר
אודות הכותב:

המשרד מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג אגודות שיתופיות, מושבים וחברי מושבים.

למשרד ידע ומומחיות בנושא מינוי בן ממשיך במשקים חקלאיים, וייצוג רוכשים ומוכרים של נחלות ומשקים חקלאיים בהעברת הזכויות.

המשרד מטפל בעריכת צוואת והסכמים משפחתיים ייחודיים למגזר המושבים.
מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
מכירת משק במושב כוללת גם מכירת אמצעי הייצור ומכסת המים
23/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
קיומה של זכויות נלוות למשק החקלאי, דוגמת מכסות הייצור ומכסות המים שהינן זכויות הניתנות ע"י ומטעם רשויות המדינה, וללא שמעמדן של זכויות אלו רשומות ומוסדרות כדבעי ע"י המחוקק, שכן קיימת לאקונה בחקיקה אשר מקשה על קביעתן של היקף הזכויות במיכסות הייצור, מקשה על מתן מענה למעמדן המשפטי של זכויות אלו, ולאפשרות להעבירן או למוכרן.
למאמר המלא...

לא רצוי להסתמך רק על אישור הזכויות ברכישת/מכירת נחלה במושב
23/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
פעמים, הרצון להביא עסקה של העברת זכויות במשק חקלאי לכדי מימוש מהיר, והלחץ הקיים מצד הצדדים לעסקה, לחתום על זכרון דברים או על הסכם מכר בתוך זמן קצר, מביאה לא אחת את הצדדים ועורכי הדין המטפלים בעסקה להסתמך אך ורק על אותו "אישור זכויות" המונפק ע"י המינהל, אשר כאמור לעיל אינו מחייב, אינו מבסס זכויות משפטיות, ואינו מהווה ראיה לתוכנו.
למאמר המלא...

ההבדל הקטן בין בית מקצועי למשק חקלאי במושב
23/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
במהלך השנים משתנה מעמדו של המשק חקלאי אשר הוקצה לחברי האגודה, והוא הופך ליחידת מגורים מצומצמת דוגמת בית מקצועי (בית שנבנה בד"כ ע"י הסוכנות היהודית לא"י על שטח מצומצם משטחו של משק חקלאי, המיועד לבעלי המקצוע אשר נתנו שירותים לאגודה וקיבלו זכות שימוש בנכס למגורים בעלות מופחתת), יש ליתן את הדעת לכך, כי פעמים רבות קיומו של השינוי בזכויות החברים, אינו בא לידי ביטוי במצבו הפיזי של המשק וגבולותיו או ברישומי האגודה ומינהל מקרקעי ישראל.
למאמר המלא...

תכנון מס נכון במכירת משק חקלאי חוסכת כסף רב
23/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
מכירת נחלה אינה עוד עסקת נדל"ן, דוגמת מכירת דירה, חנות, מגרש וכד' אלא המדובר בסוגיה שונה בתכלית, בעלת מאפיינים ייחודיים והשלכות מיסוי שונות מאשר נכסי נדל"ן אחרים.
רבים אינם מודעים לכך, כי חלק ניכר מההוצאות והתשלומים, ניתנים להיות מופחתים באופן ניכר, כאשר עו"ד המטפל בעסקה הינו בקי בענייני הזכויות במשק החקלאי, כך שתכנון מס נכון וחוקי בעת עריכת ההסכם, ובליווי נכון של העסקה, עשוי להביא לניצול ההנחות והפחתות.
למאמר המלא...

לחברי אגודה שיתופית במושב קיימת זכות לעיין במסמכי האגודה
23/09/09 | תאגידים
בפסיקת רשם האגודות נקבע, כי דרישתם זו של החברים לגילוי המסמכים, הינה למעשה, זכות יסוד בסיסית, אשר מוקנית להם במסגרת היותם חברי האגודה, הזכאים לקבל דיווח באשר לכלל הפעילות הנעשית ע"י האגודה, הן באשר לפעילותה השוטפת של האגודה והן במסגרת ניהול הליכים משפטיים המתקיימים כנגד האגודה.
למאמר המלא...

הסכם המשבצת של אגודות שיתופיות במושבים חייב להיות בתוקף!
23/09/09 | תאגידים
בהעדר קיומו של הסכם חכירה תקף בין האגודה לממ"י, נשמטת למעשה הקרקע מטענותיה של האגודה באשר לזכויות שיש בידה חוזה חכירה תקף.
משכך, ייטיבו אגודות להסדיר מוקדם ככל הניתן את הארכת הסכמי החכירה בינם לבין ממ"י, באופן בו לא תימצא האגודה ללא הסכם משבצת תקף.
למאמר המלא...

שיפור בתנאי העובדים הזרים המועסקים במשקים חקלאיים
23/09/09 | הגירה
מבני המגורים, הינם חלק אינטגרלי מהמשק החקלאי, ואין לסווגם באופן נפרד, ולכן, כפי שקיימים במשק מבנים אחרים, דוגמת בית המגורים, מחסנים וסככות, המשמשים לייצור חקלאי, ואשר עליהם משולמים כבר דמי חכירה שנתיים למינהל, אין כל צורך בקבלת הסכמת המינהל ובתשלום נוסף לשם קבלת הסכמת המינהל, להצבת מבני המגורים בשטח הנחלה.
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 1 2 3 4 5
    
שיווק באינטרנט על ידי WSI