דף הבית גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

 מאמרים אחרונים של הכותב
חברה: משרד עורכי דין
אתר אינטרנט:  www.gilad-law.co.il
טלפון: 03-6935310
צור קשר עם הכותב: צור קשר
אודות הכותב:

המשרד מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג אגודות שיתופיות, מושבים וחברי מושבים.

למשרד ידע ומומחיות בנושא מינוי בן ממשיך במשקים חקלאיים, וייצוג רוכשים ומוכרים של נחלות ומשקים חקלאיים בהעברת הזכויות.

המשרד מטפל בעריכת צוואת והסכמים משפחתיים ייחודיים למגזר המושבים.
מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ההבדל בין שימוש חקלאי לבין שימוש חורג בנחלה
07/10/09 | נדל"ן ומקרקעין
השימוש המגוון הנעשה בשנים האחרונות בשטחי המשק החקלאי ע"י חברי המושבים, במטרה ליצור הכנסות חלופיות ונוספות על אלו אשר היו נהוגות בעבר ואשר נבעו מהפעלתו ועיבודו של המשק החקלאי בלבד, הביא לפעילות ענפה של השכרת מבנים ושטחים חקלאיים לצורכי מסחר ואחסנה במושבים, פעילות אשר לא תמיד מתיישבת עם הגדרת המינוחים המשפטיים המופיעים בהסכם המשבצת עליו חתומה האגודה השיתופית עם מינהל מקרקעי ישראל, בהם מאוזכרים תנאי השימוש במקרקעי משבצת האגודה.
למאמר המלא...

לא ניתן לחדש חברותו של מושב באגודת תנובה על סמך התנהגות בלבד
25/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
בפסיקתו מסיק רשם האגודות השיתופיות, כי לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב עסקינן אשר הביע את רצונו בכתב, לפרוש מחברותו בתנובה ואף פדה את כל מניותיו. אילו היה המושב מעוניין לחדש את חברותו היה עליו לפעול בהתאם לתקנון, להגיש על כך בקשה בכתב ולהציע להשיב את ערך פדיון מניותיו .
למאמר המלא...

יש לנקוט בהליכים ממשיים להוצאת חבר מושב מאגודה שיתופית
25/09/09 | כללי
כאשר האגודה לא מקיימת הליך מסודר לביטול חברותם של המשיבים אצלה, אין בהתכתבויות שנערכו בין הצדדים כדי להחליף את ההליך הפרוצדוראלי על פי הדין, והצורך בקבלת ההחלטות באסיפה הכללית. במהלך השנים הרבות בהן מתגוררים המשיבים באגודה, נהגו בהם כחברים, ולכן חברותם לא פסקה מעולם.
למאמר המלא...

התערבות בית משפט בחוות דעת שמאי על שווי לולים במשק חקלאי
25/09/09 | ירושה
בית המשפט החליט כי בנסיבות המקרה, אין לקבל את חוות הדעת כפי שהוגשה ולהסתמך עליה, לצורך קביעת שווי הלולים במשק חקלאי, וכי יש להורות על מינויו של שמאי נוסף שיגיש חוות דעת שמאית חדשה בנוגע לשווי הלולים, וזאת מבלי לפסול את חוות דעתו של השמאי הראשון.
בהחלטה זו, הרחיב והגמיש בית המשפט את יכולתם של צדדים לתקוף חוות דעת המוגשת ע"י עד מומחה דוגמת שמאי, הגם שזה מונה ע"י בית המשפט, ולמעשה איפשר את התערבותו של בית המשפט, גם כשאין המדובר במקרים חריגים וקיצוניים, בהם פעל השמאי.
למאמר המלא...

השלכות מינוי בן ממשיך במשק חקלאי במושב על התא המשפחתי
25/09/09 | ירושה
בהתאם להחלטות ממ"י, לא ניתן להעביר זכויות במשק חקלאי ליותר מילד אחד, והשאלה מי מבין הילדים יקבל את הזכויות ובאיזה אופן זה יעשה, מדירה שינה מהורים רבים. מוסד "הבן-הממשיך" שהתפתח באגודה השיתופית, נוצר כדי לאפשר לדור המייסדים במושבים למנות צאצא מבין ילדיהם, אשר ישקיע את מרצו והונו במשק החקלאי ויטפל בהורים בזקנתם, כאשר זכויותיהם במשק לא נפגעות. מנגד ציפה הבן הממשיך, כי עם פטירתם של ההורים, יקבל את הזכויות במשק החקלאי.
למאמר המלא...

עורך דין, ניתן להפחית שומת דמי הסכמה במכירת משק חקלאי/נחלה
25/09/09 | מיסים
אין לראות את הודעת התשלום מאת מינהל מקרקעי ישראל "כגזירת שמיים" אשר אינה ניתנת לשינוי ולסתירה, ויש לבחון באופן מקצועי את השומה ועל בסיס אלו נתונים ניתנה, על מנת לדעת כיצד יש לפעול ובאלו דרכים להפחיתה.
בדיקה מקצועית של שומת דמי ההסכמה בידי עו"ד המתמחה בכך, כרוכה אומנם בהוצאות ובתשלום כספים נוספים (אגרות, שכ"ט עו"ד, שמאות נגדית וכד'), אולם בסופו של דבר, היא עשויה להביא להפחתה משמעותית בתשלום הסופי שיידרש מאת המוכר, ובכך לחסוך לו כספים רבים.
למאמר המלא...

העונש על שימוש חורג בנחלה רק לאחר פטירת החקלאים
25/09/09 | מיסים
בית המשפט קובע, כי: "תביעת המינהל צודקת אך בלתי מוצדקת" (ובכך מניח בית המשפט את היסודות לפסק דין יצירתי אשר יוצק פרשנות חדשה להסכמי המשבצת הנחתמים בין המושב למינהל), שכן לדעת בית המשפט אין המדובר בעבריינים "לשמהּ", אלא בחקלאים מבוגרים מאוד אשר אין באפשרותם להתמיד בעבודה חקלאית, ודוחק-השעה וחוסר אפשרות אובייקטיבית להתפרנס, הוא שהביאם להשכרת שטחיהם לצדדים שלישיים לצורך מחייה מנימלית מדמי השכירות.
למאמר המלא...

הקטנת מכסת מים למשקים חקלאיים - גדיעת פרנסת החקלאיים
25/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
ההזנחה הפושעת של הרשויות במציאת מקורות חלופיים ומשלימים למי הגשמים, דוגמת הקמת מתקני התפלה למי קולחין, והסחבת הננקטת בביצועם של פרויקטים מסוג זה משך שנים כה רבות, היא אשר הביאה את רשות המים לנקוט בצעדים קיצוניים ונואשים שתכליתם לתת מענה מיידי לטווח קצר לבעיית המחסור במים בה ניצבת מדינת ישראל, באמצעות גלגול הבעיה לפתחם של החקלאיים כמי אשר אמורים לשאת באופן בלעדי בתוצאות משבר המים.
למאמר המלא...

הדרך הארוכה לקבלת הלוואת משכנתא לרכישת נחלה במושב
23/09/09 | נדל"ן ומקרקעין
אישורה של הלוואת המשכנתא ברכישת משק חקלאי, עדיין אינה סוף התהליך שכן הצדדים מתחייבים להביא לרישום ההתחייבות בסופו של יום בספרי מינהל מקרקעי ישראל, חשוב לדעת, כי קיומו של שימוש חורג בשטח המשק, לא יאפשר רישום המשכנתא לטובת הבנק, דבר שעשוי להביא להפרת התחייבויות הצדדים כלפי הבנק ואף לביטול העסקה.
רוכשים רבים אינם מודעים לכך, כי קיומו של שימוש חורג בשטח המשק עשוי למנוע מהם מלקבל את הלוואת המשכנתא, ומלרשום את המשכנתא בספרי ממ"י.
למאמר המלא...

הסכנות הקיימות לרוכש נחלה בבואו לקבל משכנתא מהבנק
23/09/09 | בנקאות
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית ואח'
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 1 2 3 4 5
    
שיווק באינטרנט על ידי WSI