דף הבית חוק ומשפט תרגום משפטי עבירות פליליות ומשמעתיות של נוטריונים
עבירות פליליות ומשמעתיות של נוטריונים
אורי גנור 29/11/09 |  צפיות: 4377

להלן מספר דוגמאות שאירעו במציאות. כותב המאמר עצמו הוא נוטריון ומביא עובדות אלו לידיעת האזרחים, וכן לידיעת בעלי משרדי תרגום.

1. מתן אישורים בהיקף ניכר ללא נוכחות החותמים

הנוטריון התקשר עם בעל משרד לתרגומים, ולפי ההסכם ביניהם האחרון העביר לאישורו כנוטריון אימותי חתימה, צוואות, תצהירים וכד', ללא נוכחות מבקשי השירות. הנוטריון אישר את המסמכים, הם הועברו לבעל המשרד, נמסרו ללקוחותיו, והשניים חלקו בתמורה שניתקבלה. במשך כחמש שנים, הועברו לנוטריון אלפי מסמכים, והוא אישר אותם כאילו החותמים חתמו בפניו והוא זיהה אותם. כמו כן, עשה זאת בעבור משרדי תרגום או מתווכים מכל הארץ. ( איזו פעילות ! ).

הנוטריון הועמד לדין פלילי בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, בעבירות של זיוף וקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות. עקב גילו המתקדם של הנאשם, שהיה בן למעלה מ-90, הסכימה הפרקליטות כי יידון לפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. הנאשם הודה בכל העבירות שיוחסו לו, ובית הדין גזר עליו עונש של הוצאה לצמיתות מהלשכה. לפיכך, גם רשיונו הנוטריוני פקע ( על פי סעיף 34 (3) לחו' הנוטריונים.

2. אישור כוזב כי אכן הוצג בפני הנוטריון "המסמך המקורי" לתרגום

הנוטריון תרגם מסמך מרוסית לעברית, ואישר כי הוצג בפניו המסמך המקורי. בפועל, הועבר אליו רק העתק של המסמך בפקסימיליה. מבקש השירות היה עורך דין, והנוטריון סמך על דבריו שמדובר בהעתק אוטנטי. לאחר שהנוטריון אישר נכונות התרגום, והמזמין עשה שימוש באישור, התקשר אל הנוטריון עורך דין אחר, ומסר לו כי בעניין המסמך מתנהל משפט בין עורך הדין שהזמין את התרגום לבין חברה בשליטתו הוא, וכי ספק אם המסמך המקורי קיים בכלל. עוד ניטען כי המסמך היה מזויף.

הנוטריון הורשע בעבירה של הוצאת אישור בידיעה שהוא כוזב, על פי סעיף 34(3) לחוק הנוטריונים, שכן לא הוצג בפניו לתרגום " המסמך המקורי", באי מחיקת פרטים מיותרים באישור על פי תקנה 13 לתקנות הנוטריונים, ובאי קיום המוטל עליו על פי החוק והתקנות, עבירה על סעיף 34(2) לחוק.

נוטריון המאשר נכונות מסמך ומציין בו עובדה בלתי נכונה, מבצע מעשה חמור, מועל בתפקידו, ובעניין זה פוגע בהליך המשפטי, שכן סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת.

הדוגמאות הנ"ל מובאות מספרו של המלומד, הנוטריון הנכבד יונה דה לוי.

3. התרשלות חמורה בזיהוי מבקש השירות( מקרה של נוטריון שלא זיהה נכון את הניצב בפניו )

4. נוטריון עיוור

מה יהיה דינו של נוטריון שהוא עיוור?

מקרה כזה טרם נדון בארץ, ויתכן ובעולם כולו. אדם שקיבל הסמכה על ידי החוק, לאשר ולזהות מסמכים, תרגומים, אנשים- והוא אינו יכול לבצע זאת מאחר והוא עיוור. ובכן, בישראל מצוי נוטריון עיוור, הוא מקבל אנשים הפונים אליו, מצהיר הכי זיהה אותם על פי נוסח המוכתב לו בחוק כדלקמן:

" אני הח"מ מטה, נוטריון פלוני אלמוני, מאשר כי ביום כך וכך ניצב בפני במשרדי מר פלוני אלמוני, שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות מספר זה וזה, וחתם מרצונו החופשי על המסמך, ולראייה הנני מאמת את חתימתו של מר פלוני אלמוני בחתימת ידי וחותמי ביום כך וכך".

האם ההצהרה הנ"ל של הנוטריון יכולה להיות נכונה? הרי הוא לא מזהה לא את פניו של העומד לפניו, לא את תמונתו שבתעודת הזהות, לא את שמו שבתעודת הזהות או במסמך, אז איך זה?

גם אם יטען הנוטריון שהוא נעזר במכשירים, הוא לא יוכל להכניס את פני העומד בפניו למכשיר?

הימצאותו של נוטריון עיוור המתפקד כנוטריון, מהווה כתם גדול על כל העיסוק הזה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אורי גנור

עו"ד אורי גנור
 notary@zahav.net.il

תל אביב:
טל: 03-5298985
נייד: 054-4307050
פקס: 03-5222552
רחוב וורמיזה 4 תל אביב  62642
ימים א'-ד' שעות 9:00 - 17:00 


מאמרים נוספים מאת אורי גנור
 
חתימת נוטריון-מקור או צילום
בכתבה הקודמת שכותרתו "שירותי נוטריון מחו"ל" נבחנה השאלה האם חייב נוטריון להתגורר בישראל על מנת שיוכל להנפיק אישור נוטריוני. המסקנה הייתה, כי יכול וגם רשאי נוטריון ישראלי, להתגורר בכל מקום בעולם, ולבצע משם כל עבודה נוטריונית שירצה. השאלה שנבחנה התייחסה לתרגום מסמכים אך באותה מידה, יכול פלוני להתייצב בפני נוטריון ישראלי המתגורר בחו"ל, לחתום בפניו, והנוטריון ינפיק אישור נוטריוני רשמי בדבר חתימתו של אותו פלוני בפניו.

שרותי תרגום
ישנן מספר חברות המעניקות שרותי תרגום רחבים, המקיפים למעשה את כל התחומים האפשריים בתחום התרגום. כאשר מדובר על היקף פעילות כה רחב, הן מבחינת תחומי התרגום והן מבחינת השפות, ניתן לומר כי למעשה הדבר איננו מעשי, וכי חברה שמתיימרת להעניק את כל הקשור בשרותי התרגום, ניראה כי עם כל הרצון הטוב שלה, יקשה עליה לבצע זאת.

תרגום נוטריוני נכון – דוגמאות
תרגום איננו מדע מדויק. מלאכת התרגום היא אומנות. להעביר את המסר המדויק משפה אחת לשפה אחרת, באופן שלא תהיה שום סטייה מבחינת דיוקם של הדברים, כוונתם, הדגשם, ורוחם המדויקת של הדברים, היא משימה כמעט בלתי אפשרית. תרגום שחוטא למטרה, שאיננו כולל בתוכו את כל המרכיבים שצוינו לעיל יכול לגרום נזק, הן במישור האזרחי, הכספי והמסחרי ואפילו נזקים בענייני בריאות, כאשר מדובר על תרגום רפואי .

מסמכים מקוריים או העתק.
זוהי רשימה שנייה בעניין הבירור המוקדם שחייב לעשות כל נוטריון.

ברשימה הראשונה ציינתי את הניסיון הרב שצברתי בעבודתי הנוטריונית על פני 8 שנים וכן את הידע שנצבר כתוצאה מפעילות אינטנסיבית על פני כ 17,000 עבודות נוטריוניות שונות.
בשלב הבירור המוקדם עם הלקוח, לגבי צרכיו בעניין מסמך מקורי או העתק, חייב נוטריון להיות בקיא לא רק בצד המשפטי או הנוטריוני של העניין.


עבירות פליליות ומשמעתיות של נוטריונים
להלן מספר דוגמאות שאירעו במציאות. כותב המאמר עצמו הוא נוטריון ומביא עובדות אלו לידיעת האזרחים, וכן לידיעת בעלי משרדי תרגום.

ביטול או הרחבת מוסד הנוטריון
מוסד הנוטריון, במתכונתו הקיימת בישראל כבר עשרות שנים, יתכן ו"פשטה את הרגל". חוק הנוטריונים, חוקק בשנת 1976, ובמרוצת 33 השנים שחלפו מאז יצא לאור, כמעט ולא הוכנסו בו שינויים. ודאי לא שינויים מהותיים. עיקר הסמכויות היו ונשארו, אימות נוטריוני לחתימתו של אדם בפניו, ואישור נכונות תרגום.

נוטריון עיוור
המאמר הזה ינסה לבחון את השאלה האם אדם שהוא עיוור, בעל תעודת עיוור, שאיננו רואה מאומה, עדיין יכול לשמש כנוטריון ולבצע את מלאכתו נאמנה, על פי החוק.
השאלה מתעוררת מאחר ובין ציבור הנוטריונים בישראל, מצוי אדם שהוא עיוור, והוא עובד, מתפקד ופועל כנוטריון רגיל, לכל דבר ועניין.


שינוי שכר הנוטריון והפיקוח עליו
כותב המאמר הוא נוטריון פעיל, אשר חי ומתפרנס מעבודתו כנוטריון כפי שגם ניתן להתרשם מהאתר שלו. מתוך ניסיונו הרב, הוא סבור כי הגיע הזמן לבטל את הסדרי שכר הטרחה של הנוטריונים בישראל, או לחילופין לבטל אותם.

משמעות אישור נוטריון לפעולות משפטיות
נוטריונים פועלים מכוח חוק הנוטריונים. הם מורשים לבצע מספר פעולות משפטיות, המכונות "נוטריוניות". הסמכות של הנוטריונים הקבועה בחוק היא ייחודית לנוטריונים, ולהם בלבד. זה לא אומר שמישהו אחר, שאיננו נוטריון, מנוע מלבצע את הפעולה שיוחדה לנוטריון, אך המשמעות והתוקף המשפטי של פעולת אדם אחר כלשהו שאיננו נוטריון, חסרת משמעות וערך משפטי אמיתי.

תרגום מסמכים נוטריוני
כאשר יש רצון לבצע תרגום לאיטלקית למסמך מכל סוג, מומלץ לפנות אל מתרגם מקצועי. אדם בעל ניסיון ומיומנות בביצוע תרגומי מסמכים יוכל להביא לתרגומו המדויק של המסמך תוך העברת משמעותו במלואה. תרגום לאיטלקית מצריך ידע בשפה ברמה גבוהה על מנת לתרגם במדויק את הביטויים והמונחים במסמך. הפנייה אל מתרגם מקצועי תאפשר ביצוע תרגום בידי מתרגם בעל ידע בשפה. תרגום לאיטלקית יכול להתבצע על ידי פנייה אל נוטריון העוסק בביצוע תרגומי מסמכים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI