דף הבית חוק ומשפט תרגום משפטי משמעות אישור נוטריון לפעולות משפטיות
משמעות אישור נוטריון לפעולות משפטיות
אורי גנור 05/11/09 |  צפיות: 3816

נוטריונים פועלים מכוח חוק הנוטריונים. הם מורשים לבצע מספר פעולות משפטיות, המכונות "נוטריוניות". הסמכות של הנוטריונים הקבועה בחוק היא ייחודית לנוטריונים, ולהם בלבד. זה לא אומר שמישהו אחר, שאיננו נוטריון, מנוע מלבצע את הפעולה שיוחדה לנוטריון, אך המשמעות והתוקף המשפטי של פעולת אדם אחר כלשהו שאיננו נוטריון, חסרת משמעות וערך משפטי אמיתי.

למשל, נוטריון מוסמך לאמת חתימות של אנשים החותמים בפניו על מסמכים, כגון ייפויי כוח או תצהירים. זה לא אומר שאסור לפלוני אלמוני לאמת חתימה של מישהו החותם בפניו. לשמש מעין עד לחתימה. או עו"ד המאמת אדם החותם בפניו על תצהיר. זה בסדר. אפשרי ומותר. ואולם התוקף המשפטי של החתימה בפני נוטריון הוא בעל ערך גבוה יותר. חזק יותר. יהיה קשה יותר, אם מסמך נחתם בפני נוטריון, להתכחש לחתימה. זאת כיוון שקיימת הנחה משפטית, הקבועה בחוק הנוטריונים, ולפיה ניקבעה הוכחה לכאורה כי כל  אמירות ומעשי הנוטריון לגבי הפעולות שהוקנו לו מכוח החוק, כגון אימות חתימה, נכונות הן. אם יטען הטוען כי לא חתם על מסמך, כאשר הנוטריון ( להבדיל מאדם אחר ) הוא  זה שאישר כי אותו פלוני אכן חתם בפניו, יקבלו את אמירת הנוטריון כנכונה, וטענתו של המתכחש לחתימה בנסיבות אלו לא תתקבל, אלא אם כן יצליח לשכנע כי הוא צודק. כשכתבנו שעליו לשכנע כי הוא צודק, צריך להוסיף כי נקודת ההתחלה שלו, מבחינת דיני הראיות, מאוד חלשה. הוא יוצא בעצם נגד דברי והצהרת הנוטריון, שלפי החוק, משמעות האישור שלו, זה כמו פסק דין של שופט. ( הדבר ניקרא סמכות "מעין שיפוטית" ).

כאשר נוטריון  מנפיק אישורים נוטריוניים לחו"ל, מכוח סמכותו כנוטריון, כפי שתואר לעיל, ועו"ד נוטריון אורי גנור מבצע את זה לרוב השפות בעולם, נשאלת השאלה מהו התוקף המשפטי של אישור כזה, למשל של תרגום מסמכים לאנגלית , כאשר המסמכים נמסרים לרשויות ציבוריות בחו"ל? האם החזקה הקבועה בחוק בישראל, המעניקה להצהרות ואישורי הנוטריון ערך מוסף, כאילו היה זה פסק דין, האם זה "תופס" גם בחו"ל?

התשובה איננה חד משמעית. הדבר יהיה תלוי בדין ובמשפט המקומי של אותה ארץ אליו הוא יוגש. לכאורה, מה שרלבנטי לישראל, לא מתאים לארץ אחרת. דיני הראיות של אותה ארץ אחרת הם שיקבעו, האם לתת למסמך נוטריוני ישראלי, המוגש לבית המשפט בארץ זרה ערך מועדף.

בכל מקרה, אם מדובר בעשיית פעולה משפטית, כאשר לא ברור אם ניתן יהיה בשלב מאוחר יותר לחזור ולשחזר את אותה פעולה שוב, עדיף לקבל את אישורו של נוטריון לאותה פעולה, כי המשקל של זה, במצב שלא ניתן יהיה בעתיד לשחזר או לאמת את אותה פעולה, ודאי שעדיף. דוגמא טובה לכך הוא המצב של אישור העתק. נניח שלפלוני יש מסמך ישן, קרוע, בלוי וכזה שימיו ספורים. עדיף שנוטריון יצלם אותו, וינפיק אישור נוטריוני לצילום האומר כי הצילום הזה, מאומת ומאושר על ידו כהעתק נכון ומתאים למקור. אם בעתיד המסמך המקורי הזה כבר לא יהיה קרי, לא יישאר יותר מסמך מקורי. במקרה כזה, אם יתנהל הליך בבית משפט, או בפני רשות ציבורית, יוכל המעוניין להסתמך על אותו אישור העתק נוטריוני, ויראו את הצילום המאושר של המסמך המקורי, כמסמך המקורי בעצמו, לכל דבר ועניין.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אורי גנור

עו"ד אורי גנור
 notary@zahav.net.il

תל אביב:
טל: 03-5298985
נייד: 054-4307050
פקס: 03-5222552
רחוב וורמיזה 4 תל אביב  62642
ימים א'-ד' שעות 9:00 - 17:00 


מאמרים נוספים מאת אורי גנור
 
חתימת נוטריון-מקור או צילום
בכתבה הקודמת שכותרתו "שירותי נוטריון מחו"ל" נבחנה השאלה האם חייב נוטריון להתגורר בישראל על מנת שיוכל להנפיק אישור נוטריוני. המסקנה הייתה, כי יכול וגם רשאי נוטריון ישראלי, להתגורר בכל מקום בעולם, ולבצע משם כל עבודה נוטריונית שירצה. השאלה שנבחנה התייחסה לתרגום מסמכים אך באותה מידה, יכול פלוני להתייצב בפני נוטריון ישראלי המתגורר בחו"ל, לחתום בפניו, והנוטריון ינפיק אישור נוטריוני רשמי בדבר חתימתו של אותו פלוני בפניו.

שרותי תרגום
ישנן מספר חברות המעניקות שרותי תרגום רחבים, המקיפים למעשה את כל התחומים האפשריים בתחום התרגום. כאשר מדובר על היקף פעילות כה רחב, הן מבחינת תחומי התרגום והן מבחינת השפות, ניתן לומר כי למעשה הדבר איננו מעשי, וכי חברה שמתיימרת להעניק את כל הקשור בשרותי התרגום, ניראה כי עם כל הרצון הטוב שלה, יקשה עליה לבצע זאת.

תרגום נוטריוני נכון – דוגמאות
תרגום איננו מדע מדויק. מלאכת התרגום היא אומנות. להעביר את המסר המדויק משפה אחת לשפה אחרת, באופן שלא תהיה שום סטייה מבחינת דיוקם של הדברים, כוונתם, הדגשם, ורוחם המדויקת של הדברים, היא משימה כמעט בלתי אפשרית. תרגום שחוטא למטרה, שאיננו כולל בתוכו את כל המרכיבים שצוינו לעיל יכול לגרום נזק, הן במישור האזרחי, הכספי והמסחרי ואפילו נזקים בענייני בריאות, כאשר מדובר על תרגום רפואי .

מסמכים מקוריים או העתק.
זוהי רשימה שנייה בעניין הבירור המוקדם שחייב לעשות כל נוטריון.

ברשימה הראשונה ציינתי את הניסיון הרב שצברתי בעבודתי הנוטריונית על פני 8 שנים וכן את הידע שנצבר כתוצאה מפעילות אינטנסיבית על פני כ 17,000 עבודות נוטריוניות שונות.
בשלב הבירור המוקדם עם הלקוח, לגבי צרכיו בעניין מסמך מקורי או העתק, חייב נוטריון להיות בקיא לא רק בצד המשפטי או הנוטריוני של העניין.


עבירות פליליות ומשמעתיות של נוטריונים
להלן מספר דוגמאות שאירעו במציאות. כותב המאמר עצמו הוא נוטריון ומביא עובדות אלו לידיעת האזרחים, וכן לידיעת בעלי משרדי תרגום.

ביטול או הרחבת מוסד הנוטריון
מוסד הנוטריון, במתכונתו הקיימת בישראל כבר עשרות שנים, יתכן ו"פשטה את הרגל". חוק הנוטריונים, חוקק בשנת 1976, ובמרוצת 33 השנים שחלפו מאז יצא לאור, כמעט ולא הוכנסו בו שינויים. ודאי לא שינויים מהותיים. עיקר הסמכויות היו ונשארו, אימות נוטריוני לחתימתו של אדם בפניו, ואישור נכונות תרגום.

נוטריון עיוור
המאמר הזה ינסה לבחון את השאלה האם אדם שהוא עיוור, בעל תעודת עיוור, שאיננו רואה מאומה, עדיין יכול לשמש כנוטריון ולבצע את מלאכתו נאמנה, על פי החוק.
השאלה מתעוררת מאחר ובין ציבור הנוטריונים בישראל, מצוי אדם שהוא עיוור, והוא עובד, מתפקד ופועל כנוטריון רגיל, לכל דבר ועניין.


שינוי שכר הנוטריון והפיקוח עליו
כותב המאמר הוא נוטריון פעיל, אשר חי ומתפרנס מעבודתו כנוטריון כפי שגם ניתן להתרשם מהאתר שלו. מתוך ניסיונו הרב, הוא סבור כי הגיע הזמן לבטל את הסדרי שכר הטרחה של הנוטריונים בישראל, או לחילופין לבטל אותם.

משמעות אישור נוטריון לפעולות משפטיות
נוטריונים פועלים מכוח חוק הנוטריונים. הם מורשים לבצע מספר פעולות משפטיות, המכונות "נוטריוניות". הסמכות של הנוטריונים הקבועה בחוק היא ייחודית לנוטריונים, ולהם בלבד. זה לא אומר שמישהו אחר, שאיננו נוטריון, מנוע מלבצע את הפעולה שיוחדה לנוטריון, אך המשמעות והתוקף המשפטי של פעולת אדם אחר כלשהו שאיננו נוטריון, חסרת משמעות וערך משפטי אמיתי.

תרגום מסמכים נוטריוני
כאשר יש רצון לבצע תרגום לאיטלקית למסמך מכל סוג, מומלץ לפנות אל מתרגם מקצועי. אדם בעל ניסיון ומיומנות בביצוע תרגומי מסמכים יוכל להביא לתרגומו המדויק של המסמך תוך העברת משמעותו במלואה. תרגום לאיטלקית מצריך ידע בשפה ברמה גבוהה על מנת לתרגם במדויק את הביטויים והמונחים במסמך. הפנייה אל מתרגם מקצועי תאפשר ביצוע תרגום בידי מתרגם בעל ידע בשפה. תרגום לאיטלקית יכול להתבצע על ידי פנייה אל נוטריון העוסק בביצוע תרגומי מסמכים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI